Hämtar information

Helförsäkring för Nissan

Med en helförsäkring får du det mest omfattande skyddet för din Nissan och förutom trafik- och halvförsäkring, ingår även vagnskadeförsäkring.

Till skillnad från trafikförsäkringen som täcker skador som du orsakar någon annan, gäller helförsäkring för skador på din egen bil. Även om du orsakat dem själv.

Väljer du helförsäkring får du ersättning för plåt- och lackskador på din Nissan, till exempel skador som uppstår i samband med kollision, dikeskörning, nedblåsta trädgrenar eller skadegörelse.

När ska du välja helförsäkring?

Helförsäkring är till för dig som har en Nissan där bilens vagnskadegaranti inte längre ingår. Normalt gäller vagnskadegarantin för en ny bil i tre år räknat från första registreringsdag. Vill du ha ett komplett skydd, som täcker vagnskador efter att garantin upphör, behöver du teckna en helförsäkring. Kontrollera vagnskadegarantin på din bil.

Jämför vad som ingår i våra olika försäkringsomfattningar och räkna ut ditt pris.

Trafik

Gäller för personskador, andra fordon och annans egendom som du orsakar vid krock.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott eller om hela bilen stjäls. Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Räddning

Gäller vid skada eller driftstopp. Försäkringen täcker kostnader för bärgning till närmaste märkesverkstad och transport av förare, passagerare och bagage.

Glas

Gäller för kostnader vid stenskott eller krossad på vind, sido- eller bakruta. Om stenskottet går att reparera blir självrisken bara 200 kronor.

Feltankning

Ersätter rengöring av tank, behållare, ledningar och följdskador när du har tankat fel vätska i bilens drivmedelstank eller fyllt på fel medel i annan behållare i bilen.

Brand

Ersätter skador på bilen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Maskin

Gäller för fel på elektronik eller motorhaveri på komponenter som brustit och gått sönder av sig själv utan yttre påverkan. Försäkringen gäller för personbil och lätt lastbil som är högst 10 år gammal och som inte körts mer än 15 000 mil.

Rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister upp till 250 000 kronor.

Vagnskada

Ersätter plåt- och lackskada som kan uppstå vid kollision, singelolycka eller skadegörelse.

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring oss eller skriv ett meddelande så hjälper vi dig.

Vill du bli uppringd?