Hämtar information

Om du inte är nöjd

Vi har som mål att ha försäkringsmarknadens nöjdaste kunder. Det händer givetvis ibland att någon kund har en annan åsikt än vi. Även om du är missnöjd med vårt beslut eller hantering av ett ärende, ska det vara enkelt att vara kund hos oss.​​​​​

Steg 1

Prata med din handläggare

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp. Om vi inte kommer överens har du flera möjligheter att gå vidare till någon som kan se på ditt ärende på nytt.

Steg 2

Kontakta kundombudsmannen

Du kan kostnadsfritt vända dig till Ifs Kundombudsman, en oberoende och fristående avdelning inom If, och få ditt ärende granskat med nya friska ögon.

  • Skicka in din begäran om prövning inom sex månader.
  • Kundombudsmannen kan pröva de flesta typer av ärenden med undantag för ärenden som prövats eller är under prövning i någon extern nämnd eller i domstol.
    Kontakta Kundombudsmannen

Steg3

Få ärendet omprövat av andra instanser

Som privatperson kan du kontakta

Som privat- och företagskund kan du kontakta

Läs också

Gränsöverskridande tvistlösning

Om du bor i ett annat EU-land kan EU-kommissionens onlineplattform också användas för ansökan till ARN, PFN och FNR.
EU-kommissionens onlineplattform


Dina rättigheter som konsument

Du kan få objektiv och kostnadsfri vägledning av olika konsument-organisationer. Läs mer om det här.

Konsumenterna

Konsumentverket