Villkor

I villkoret står det vad försäkring gäller för. Det är viktigt att du läser villkoret och försäkringsbrevet så att du ser vad som gäller just för din försäkring. Skador ersätts alltid enligt det villkor som gäller när eventuell skada inträffar.

Förköpsinformation

Förköpsinformationen får du en sammanfattning av vad försäkringen omfattar, och innehåller även viktiga begränsningar.  Mer utförlig information hittar du i det fullständiga villkoret

Förköpsinformation

Distans- och hemförsäljningslagen

När du köper bilförsäkring på distans, t.ex. via Internet, har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Om du ångrar dig inom 14 dagar kontaktar du oss. Har du redan betalat din bilförsäkring får du tillbaka det belopp som gäller för den period bilen inte ska vara försäkrad hos oss. Har du inte har betalat får du en faktura som gäller för den period försäkringen har gällt hos oss.

Särskild information enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Vilket villkor är aktuellt för dig?

Den senaste versionen av villkoret gäller för dig som har köpt en försäkring eller tackat ja till en offert efter det datum som står på framsidan av villkoret. Skador regleras alltid enligt det villkor som gäller för avtalsperioden då skadan inträffade. Har din försäkring inte förnyats ännu gäller tidigare års villkor.

Fullständiga försäkringsvillkor

Gällande villkor 

Tidigare version av villkor

Villkorsbilaga till tidigare villkor